EYS Politikası

Trom Trafo Rad. San. ve Tic. A.Ş. dünya markası olmak ve müşterilerine daha iyi hizmet vereb_ilmek için Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri çerçevesinde faaliyetlerini yürütürken;

 • Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar doğrultusunda ulusal ve uluslararası standartlara ve diğer yükümlülüklere uymayı,
  Teknolojik gelişmeleri takip ederek, ürünlerimizin en üst kalite seviyesinde sürekliğini ve gelişimini sağlamayı,

 • Müşteri odaklılık ilkesi ile müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutmayı,

 • Müşteri şikayetleri gizlilik ilkesine uygun olarak açık, adil, objektif ve dikkatli bir şekilde inceleyerek müşterilere çözümler sunmayı,

 • Çalışanlarımızın Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği farkındalığını sürekli yüksek tutmayı, yönetim sistemlerine katılımlarını sağlamayı ve eğitimlerle gelişimlerini desteklemeyi,

 • Çevre kirliliğini önlemek ve çevrenin korunması amacıyla atıkların kaynağından azaltılarak kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesi, geri kazanımı, yeni değerlendirilmesi ve doğal kaynakl_arı verimli şekilde kullanarak çevre dostu ürünler üretmeyi,

 • Çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliklerini korumak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmaya yönelik tedbirler almayı,

 • Kalite , Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konularda Trom Trafo Rad. San. ve Tic. A.Ş. faaliyetleri nedeniyle maruz kalabilecek risklerin belirlenmesi ve bu risklerin ortadan kc;!ldırmayı veya kabul edilebilir risk seviyesine indirmeyi,

 • Güvenli çalışma alanları ve iş güvenliği kültürü yaratarak iş kazası sonucu yaralanma ve sağlık bozulmalarından korunmayı,

 • Entegre Yönetim Sistemlerimizin performansını sürekli iyileştirmek için, proses bazında oluşturan amaç ve hedeflerin belirli periyotlarda gözden geçirerek etkinliğini değerlendirmeyi ve sürekli iyileştirme için sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda gereken çalışmaları yapmayı,taahhüt eder.